رتبه دانشگاهها و کالج های کانادا

رتبه دانشگاهها و کالج های کانادا

رتبه دانشگاهها و کالج های کانادا

WORLD RANK UNIVERSITY   SIZE VISIBILITY RICH FILES SCHOLAR
           
۳۴ University of British Columbia   ۷۳ ۳۳ ۴۵ ۸۶

۳۷ Simon Fraser University   ۹۷ ۲۷ ۱۲۶ ۳۸

۳۹ University of Toronto   ۶۵ ۵۴ ۴۰ ۲۷

۷۵ University of Calgary   ۱۲۵ ۶۹ ۱۴۶ ۲۲۳

۸۴ McGill University   ۱۰۳ ۱۳۲ ۸۱ ۱۳۲

۹۱ University of Alberta   ۵۳ ۱۰۹ ۳۴۶ ۱۰۵

۹۶ University of Saskatchewan   ۱۴۸ ۷۸ ۳۱۸ ۱۸۶

۱۱۰ University of Waterloo   ۱۲۱ ۱۳۶ ۶۵ ۳۷۰

۱۲۰ York University   ۱۳۵ ۱۷۴ ۸۹ ۱۷۸

۱۲۶ Université de Montreal   ۱۳۸ ۱۵۵ ۱۳۹ ۲۰۷

۱۴۸ University of Manitoba   ۱۲۴ ۱۰۱ ۲۹۲ ۶۴۰

۱۶۸ University of Victoria British Columbia   ۱۸۹ ۱۶۸ ۲۸۶ ۲۱۱

۱۸۲ University of Western Ontario   ۲۲۳ ۱۸۴ ۱۱۷ ۵۲۴

۱۸۳ McMaster University   ۱۴۴ ۲۰۷ ۲۶۶ ۲۵۴

۱۸۷ Queen’s University Kingston   ۱۴۲ ۲۶۴ ۱۶۴ ۲۰۴

۱۹۷ Université du Quebec Montreal   ۱۸۷ ۲۴۶ ۲۹۳ ۱۶۰

۲۲۸ Université Laval   ۲۲۰ ۲۳۰ ۳۰۹ ۳۳۲

۲۸۵ Université d’Ottawa University of Ottawa   ۳۱۴ ۳۰۶ ۱۷۰ ۵۸۳

۳۰۹ University of Guelph   ۳۱۴ ۲۳۴ ۶۰۲ ۴۶۱

۳۲۲ Carleton University   ۴۶۹ ۲۹۱ ۲۸۵ ۶۴۴

۳۳۰ University of New Brunswick   ۶۵۲ ۲۱۹ ۶۸۰ ۳۹۱

۳۴۷ Memorial University of Newfoundland   ۲۲۲ ۳۸۰ ۲۳۰ ۹۸۷

۳۵۰ Dalhousie University   ۶۱۹ ۳۷۶ ۲۵۲ ۵۱۰

۴۳۹ Concordia University Montreal   ۳۸۲ ۴۰۷ ۵۵۰ ۸۰۸

۵۵۶ University of Lethbridge   ۵۴۵ ۷۴۶ ۳۵۳ ۶۴۷

۵۶۶ Université du Quebec Chicoutimi   ۱,۰۲۹ ۸۴۸ ۶۴۰ ۵۰

۵۷۶ Ryerson University   ۶۷۸ ۷۰۵ ۵۱۳ ۵۶۹

۶۲۴ Brock University   ۵۳۵ ۶۹۱ ۷۵۰ ۶۵۸

۶۳۷ University of Windsor   ۷۰۵ ۷۱۶ ۶۵۳ ۶۶۴

۶۷۲ University of Winnipeg   ۲۸۲ ۵۷۳ ۱,۰۲۴ ۱,۴۵۳

۶۸۸ Université de Sherbrooke   ۴۶۵ ۷۸۵ ۷۰۶ ۸۹۵

۷۱۸ University of Regina   ۸۶۸ ۷۳۳ ۵۷۲ ۱,۱۰۴

۷۴۲ HEC Montreal École de Gestion   ۱,۰۵۱ ۸۲۱ ۵۷۴ ۷۳۶

۷۶۰ École Polytechnique de Montreal   ۶۶۴ ۷۹۸ ۸۱۳ ۸۹۶

۷۶۷ Acadia University   ۱,۴۵۱ ۷۷۰ ۸۳۶ ۵۷۷

۸۹۷ Université du Quebec   ۱,۱۳۰ ۷۱۵ ۱,۸۳۵ ۱,۰۴۴

۹۲۹ Athabasca University   ۱,۵۲۱ ۸۴۷ ۱,۹۰۱ ۶۰۹

۹۵۳ Wilfrid Laurier University   ۱,۷۲۱ ۷۴۴ ۱,۴۷۵ ۱,۷۴۷

۱۱۳۹ Saint Francis Xavier University   ۱,۴۷۲ ۱,۵۹۰ ۷۳۴ ۱,۵۹۶

۱۱۸۰ University of Northern British Columbia   ۲,۰۱۵ ۱,۶۷۴ ۹۵۱ ۱,۱۸۲

۱۲۸۸ Université de Moncton   ۱,۶۰۲ ۱,۰۰۷ ۲,۱۷۰ ۱,۶۶۵

۱۲۹۱ Lakehead University   ۱,۷۱۷ ۲,۴۰۴ ۹۵۷ ۱,۵۲۶

۱۳۶۱ École de Technologie Superieure   ۲,۶۴۷ ۱,۹۵۰ ۱,۳۰۸ ۱,۰۹۹

۱۳۶۶ University of Prince Edward Island   ۱,۵۸۶ ۱,۳۴۷ ۱,۳۹۲ ۱,۸۱۷

۱۴۰۹ Nipissing University   ۱,۷۲۳ ۲,۳۴۰ ۹۰۱ ۲,۰۹۶

۱۴۳۵ Mount Allison University   ۱,۳۱۰ ۱,۴۸۰ ۹۴۸ ۲,۹۳۳

۱۵۳۳ Vancouver Island University (Malaspina)   ۱,۶۶۶ ۱,۲۱۷ ۱,۴۴۰ ۲,۴۱۴

۱۵۵۶ Trent University   ۱,۴۴۷ ۱,۵۷۶ ۱,۵۹۵ ۲,۲۰۷

۱۵۶۳ Seneca College of Applied Arts and Technology   ۱,۰۳۶ ۱,۳۷۰ ۱,۴۳۶ ۲,۹۸۸

۱۵۹۵ Laurentian University   ۱,۹۳۶ ۲,۴۲۸ ۱,۳۸۷ ۱,۸۷۶

۱۶۹۲ Saint Mary’s University   ۳,۲۶۷ ۲,۲۴۴ ۱,۰۷۳ ۲,۰۴۱

۱۶۹۵ Université du Quebec Trois-Rivieres   ۲,۱۴۶ ۱,۶۸۹ ۱,۸۰۴ ۱,۹۳۷

۱۸۸۶ Université du Quebec Outaouais   ۲,۹۰۶ ۲,۳۹۶ ۱,۸۰۶ ۱,۷۹۳

۲۱۸۳ Brandon University   ۲,۳۴۰ ۲,۵۲۶ ۲,۳۷۴ ۲,۵۰۱

۲۲۰۸ Institut National de la Recherche Scientifique   ۴,۵۷۹ ۲,۷۴۱ ۳,۱۰۹ ۱,۱۸۲

۲۲۲۶ Thompson Rivers University   ۲,۳۲۶ ۲,۲۱۷ ۲,۷۶۴ ۲,۴۴۰

۲۲۹۰ Trinity Western University   ۲,۰۴۱ ۱,۸۵۲ ۳,۴۵۱ ۲,۵۳۹

۲۳۱۱ University of Ontario Institute of Technology   ۳,۱۲۸ ۲,۸۹۳ ۲,۰۷۵ ۲,۶۱۴

۲۳۲۴ University of the Fraser Valley   ۲,۱۶۳ ۴,۶۳۱ ۲,۱۹۶ ۲,۵۷۶

۲۳۶۴ George Brown College   ۳,۱۶۰ ۳,۵۴۷ ۳,۱۱۵ ۱,۷۷۸

۲۳۹۲ Bishop’s University   ۳,۶۰۴ ۲,۲۰۸ ۳,۱۹۳ ۲,۰۱۴

۲۴۱۸ Université du Quebec Abitibi-Temiscamingue   ۳,۰۴۶ ۳,۱۰۱ ۲,۰۹۳ ۲,۸۴۴

۲۵۷۹ Algoquin College   ۲,۲۵۸ ۲,۷۸۳ ۱,۸۰۲ ۴,۳۸۲

۲۷۱۲ Okanagan College   ۴,۰۷۳ ۱,۰۷۶ ۲,۱۶۸ ۴,۶۸۸

۲۷۱۹ Sauder School of Business   ۴,۴۴۵ ۲,۱۵۷ ۳,۴۷۳ ۲,۳۷۲

۲۷۵۷ Saint Thomas University   ۳,۱۱۵ ۲,۴۵۷ ۳,۸۵۷ ۲,۷۲۰

۲۷۹۹ Mount Saint Vincent University   ۴,۲۷۵ ۳,۱۲۰ ۴,۳۴۱ ۱,۸۴۷

۲۸۷۶ Douglas College   ۲,۴۱۰ ۳,۵۴۱ ۲,۶۴۰ ۳,۹۹۰

۲۹۱۷ Royal Roads University   ۳,۲۶۷ ۳,۰۱۶ ۴,۹۲۳ ۲,۲۶۵

۲۹۱۷ Mount Royal College   ۲,۲۱۳ ۲,۵۸۷ ۴,۶۷۲ ۳,۱۱۱

۳۱۵۹ Red River College   ۳,۰۹۸ ۳,۵۴۱ ۱,۸۰۳ ۵,۶۲۴

۳۱۷۹ Conestoga College   ۲,۶۳۶ ۲,۷۹۴ ۱,۶۸۷ ۶,۸۹۸

۳۲۰۹ Glendon College   ۴,۴۴۳ ۱,۴۲۴ ۴,۳۷۱ ۳,۶۱۳

۳۲۶۹ Kwantlen University College   ۴,۸۸۰ ۲,۹۴۵ ۳,۳۶۳ ۳,۴۰۸

۳۲۹۵ Tele-Universite   ۴,۱۴۸ ۳,۵۸۲ ۴,۶۳۵ ۲,۷۶۳

۳۳۵۵ Université du Quebec Rimouski   ۴,۴۰۶ ۳,۷۱۷ ۴,۴۶۷ ۲,۷۹۷

۳۴۷۳ Humber College   ۲,۵۸۸ ۱,۴۵۷ ۴,۰۹۲ ۵,۶۲۴

۳۶۸۱ Sir Wilfred Grenfell College   ۴,۳۸۲ ۱,۵۴۳ ۵,۴۳۲ ۳,۹۹۰

۳۶۹۰ Centennial College Toronto   ۱,۴۲۰ ۱,۸۴۱ ۴,۸۹۵ ۶,۸۹۸

۳۷۸۱ College Universitaire de Saint Boniface   ۴,۳۶۴ ۷,۳۱۸ ۳,۲۸۰ ۳,۷۲۰

۳۷۹۳ École Nationale d’Administration Publique   ۶,۱۰۵ ۳,۷۷۷ ۶,۴۵۱ ۲,۱۴۰

۳۸۵۲ Emily Carr University of Art + Design   ۳,۱۱۲ ۳,۳۱۴ ۷,۹۵۳ ۳,۱۱۱

۳۹۷۳ Fanshawe College   ۴,۸۱۰ ۲,۳۷۵ ۳,۸۳۲ ۵,۰۶۸

۴۰۰۹ Grant Macewan College   ۳,۲۹۸ ۳,۵۳۹ ۴,۴۳۳ ۵,۰۶۸

۴۱۱۸ Tyndale College & Seminary   ۴,۲۴۹ ۴,۷۴۶ ۵,۵۶۵ ۳,۶۱۳

۴۱۴۶ Marine Institute Memorial University of Newfoundland   ۵,۵۷۶ ۱,۱۴۷ ۶,۰۱۰ ۴,۶۸۸

۴۱۸۹ Nova Scotia Agricultural College   ۴,۴۲۸ ۶,۸۷۲ ۳,۸۷۰ ۴,۱۵۴

۴۳۹۸ Durham College   ۳,۶۳۴ ۴,۸۳۳ ۵,۲۶۹ ۴,۶۸۸

۴۵۲۲ Royal Military College Canada   ۶,۸۲۴ ۲,۵۸۷ ۳,۳۳۰ ۵,۶۲۴

۴۵۷۵ Langara College   ۳,۷۸۸ ۳,۵۲۷ ۵,۰۵۴ ۵,۶۲۴

۴۶۸۶ Grande Prairie Regional College   ۳,۲۸۵ ۶,۱۳۸ ۳,۶۴۱ ۶,۸۹۸

۴۶۹۴ Ontario College of Art & Design   ۴,۴۷۵ ۲,۳۹۶ ۵,۶۳۵ ۵,۶۲۴

۴۷۴۹ College of New Caledonia   ۳,۲۵۴ ۴,۵۰۲ ۴,۳۷۸ ۶,۸۹۸

۴۸۴۶ Nothern Alberta Institute of Technology   ۳,۵۵۷ ۳,۲۲۵ ۴,۹۸۱ ۶,۸۹۸

۴۸۸۳ Niagara College   ۵,۰۱۲ ۵,۷۴۷ ۳,۹۸۷ ۵,۶۲۴

۴۹۱۷ Selkirk College   ۴,۰۸۹ ۵,۹۱۳ ۵,۴۵۹ ۵,۰۶۸

۴۹۸۹ Concordia University College of Alberta   ۴,۸۶۶ ۵,۳۴۶ ۶,۳۵۳ ۴,۳۸۲

۵۰۱۱ Algoma University College *   ۷,۸۶۴ ۶,۶۷۶ ۴,۱۵۲ ۳,۹۹۰

۵۰۳۶ Vancouver Community College   ۳,۰۳۶ ۳,۷۵۴ ۵,۷۲۰ ۶,۸۹۸

۵۰۴۶ Redeemer University College   ۶,۵۷۱ ۳,۳۱۴ ۵,۰۷۹ ۵,۰۶۸

۵۱۶۳ Camosun College   ۵,۹۵۳ ۴,۹۷۵ ۴,۲۹۰ ۵,۶۲۴

۵۱۸۰ Georgian College   ۳,۹۳۵ ۴,۷۸۵ ۴,۷۷۷ ۶,۸۹۸

۵۲۵۳ Ambrose University College (Alliance & Nazarene)   ۶,۴۴۲ ۷,۷۴۵ ۶,۷۵۷ ۳,۳۱۸

۵۳۹۰ Red Deer College   ۵,۶۱۴ ۳,۲۴۴ ۴,۷۵۳ ۶,۸۹۸

۵۴۵۱ Nova Scotia Community College *   ۴,۷۰۱ ۴,۴۸۴ ۴,۹۴۴ ۶,۸۹۸

۵۴۸۵ Capilano University   ۴,۵۱۵ ۵,۵۹۲ ۷,۱۸۷ ۵,۰۶۸

۵۵۵۴ Bow Valley College   ۶,۹۱۰ ۴,۵۵۱ ۴,۸۵۴ ۵,۶۲۴

۵۶۰۹ Southern Alberta Institute of Technology   ۷,۶۴۷ ۳,۴۲۲ ۵,۰۵۶ ۵,۶۲۴

۵۷۸۲ College of the Rockies   ۴,۶۵۶ ۴,۹۵۱ ۵,۷۴۱ ۶,۸۹۸

۵۸۴۵ Northern Lights College   ۵,۳۵۴ ۵,۶۹۷ ۶,۵۶۱ ۵,۶۲۴

۵۹۰۷ John Abbott College   ۶,۹۳۷ ۷,۷۷۷ ۴,۴۵۱ ۵,۶۲۴

۵۹۰۷ Yukon College   ۳,۶۸۳ ۳,۰۷۰ ۹,۰۲۹ ۶,۸۹۸

۶۱۸۸ Alberta College of Art & Design   ۵,۳۶۱ ۴,۲۸۷ ۶,۷۷۵ ۶,۸۹۸

۶۱۹۴ Olds College   ۴,۶۵۶ ۶,۶۴۰ ۶,۱۹۵ ۶,۸۹۸

۶۲۷۰ Confederation College   ۴,۸۱۰ ۵,۶۰۸ ۶,۹۱۳ ۶,۸۹۸

۶۳۰۷ College of the North Atlantic   ۵,۴۸۵ ۴,۴۰۸ ۷,۰۵۵ ۶,۸۹۸

۶۳۹۵ Keyano College   ۴,۶۱۱ ۶,۱۹۹ ۷,۲۱۵ ۶,۸۹۸

۶۴۳۳ Saint Clair College   ۹,۳۲۱ ۷,۰۶۹ ۵,۶۸۵ ۴,۶۸۸

۶۴۵۳ Université Laurentienne   ۱۰,۰۳۲ ۴,۲۲۴ ۱۰,۲۶۸ ۳,۳۱۸

۶۶۰۰ Conrad Grebel University College   ۸,۸۶۶ ۷,۴۶۴ ۸,۳۶۵ ۳,۸۴۲

۶۶۲۸ Brescia University College   ۸,۷۶۵ ۸,۴۲۵ ۶,۶۴۳ ۴,۳۸۲

۶۶۵۵ Lambton College of Applied Arts & Technology   ۴,۵۳۵ ۷,۰۱۲ ۷,۷۸۰ ۶,۸۹۸

۶۸۳۸ Laurentian University Northern Ontario School of Medicine *   ۸,۵۵۷ ۹,۸۳۹ ۶,۰۵۴ ۴,۶۸۸

۶۹۴۰ Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning   ۷,۵۴۷ ۴,۰۰۵ ۷,۱۸۳ ۶,۸۹۸

۶۹۶۴ Victoria University in University of Toronto   ۶,۸۷۰ ۳,۱۳۶ ۸,۸۱۰ ۶,۸۹۸

۷۱۱۱ Cape Breton University   ۸,۶۴۵ ۴,۲۶۹ ۶,۴۶۲ ۶,۸۹۸

۷۱۸۶ Université Saint Paul   ۷,۳۵۰ ۵,۷۳۵ ۹,۱۲۱ ۵,۶۲۴

۷۲۸۳ Sault College of Applied Arts & Technology   ۷,۵۷۹ ۹,۲۵۴ ۷,۹۴۵ ۵,۰۶۸

۷۴۹۸ North Island College   ۸,۱۸۲ ۵,۱۵۴ ۹,۷۴۴ ۵,۶۲۴

۷۵۰۲ Canadore College   ۸,۵۵۷ ۶,۱۶۳ ۶,۵۵۱ ۶,۸۹۸

۷۶۸۶ King’s University College   ۶,۵۱۲ ۷,۰۸۵ ۸,۶۴۸ ۶,۸۹۸

۷۷۵۴ Lakeland College Canada   ۶,۱۶۸ ۹,۱۵۳ ۷,۹۱۴ ۶,۸۹۸

۷۸۶۸ Saskatchewan Institute of Applied Science & Technology   ۸,۶۲۳ ۵,۴۲۱ ۸,۰۲۹ ۶,۸۹۸

۷۹۲۰ Briercrest College and Seminary   ۶,۳۲۸ ۷,۹۹۶ ۹,۰۴۵ ۶,۸۹۸

۷۹۶۷ Nicola Valley Institute of Technology *   ۹,۹۵۳ ۶,۳۹۶ ۹,۴۰۳ ۵,۰۶۸

۸۱۳۳ Saint Jerome’s University   ۸,۳۹۶ ۶,۱۹۱ ۸,۴۹۶ ۶,۸۹۸

۸۲۱۱ Holland College   ۷,۴۸۹ ۸,۵۷۰ ۸,۰۸۷ ۶,۸۹۸

۸۲۴۴ Cambrian College of Applied Arts and Technology   ۷,۵۵۴ ۷,۹۴۱ ۱۰,۹۴۴ ۵,۶۲۴

۸۲۵۳ Canadian University College   ۸,۶۱۲ ۸,۱۷۵ ۷,۲۲۴ ۶,۸۹۸

۸۳۷۷ Michener Institute for Applied Health Sciences   ۸,۷۰۳ ۹,۱۵۳ ۶,۸۹۹ ۶,۸۹۸

۸۴۰۲ Medicine Hat College   ۱۰,۰۱۱ ۵,۶۷۱ ۷,۶۳۲ ۶,۸۹۸

۸۴۶۴ Loyalist College   ۷,۸۴۲ ۷,۳۸۶ ۹,۲۸۳ ۶,۸۹۸

۸۴۹۰ University of Trinity College Toronto   ۹,۲۸۸ ۴,۶۳۹ ۹,۶۰۵ ۶,۸۹۸

۸۵۵۵ First Nations University of Canada   ۱۲,۱۹۵ ۷,۰۲۴ ۶,۸۲۲ ۵,۶۲۴

۸۶۴۰ Northwest Community College   ۸,۴۹۳ ۹,۰۱۵ ۷,۸۸۶ ۶,۸۹۸

۸۷۲۰ Regis College University of Toronto   ۷,۶۲۵ ۱۰,۱۲۹ ۱۰,۷۲۲ ۵,۶۲۴

۸۷۷۲ Canadian Mennonite University   ۹,۴۵۹ ۵,۴۶۶ ۹,۵۹۴ ۶,۸۹۸

۸۸۷۵ Saint Lawrence College Brockville   ۷,۱۶۵ ۹,۴۳۷ ۹,۹۱۱ ۶,۸۹۸

۸۹۳۰ Nscad University   ۸,۷۲۷ ۸,۲۷۰ ۱۱,۵۷۱ ۵,۶۲۴

۹۱۸۳ Northern College of Applied Arts and Technology   ۸,۰۱۲ ۹,۰۳۷ ۱۰,۲۰۰ ۶,۸۹۸
دریافت رایگان مشاوره تلفنی
برای ثبت نوبت مشاوره تلفنی رایگان لطفا روی دکمه زیر کلیک کنید.
مشاوره تلفنی