مراحل ویزای تحصیلی کانادا برای دانشگاه هایی که در لیست ورود به کانادا قرار ندارند

مراحل ویزای تحصیلی کانادا برای دانشگاه‌های خارج از لیست ورود به کانادا

ویزای تحصیلی کانادا برای دانشگاه‌های خارج از لیست ورود به کانادا نیازمند ویزای نرمال است. اپروال اولیه برای سال ۲۰۲۱ به دیفر پذیرش نیاز دارد. موسسات دارای DLI در لیست اولویت قرار می‌گیرند. انگشت نگاری بر اساس اولویت انجام می‌شود و PPR پیش از آن در نظر گرفته نمی‌شود. درخواست پاسپورت تنها برای دانشجویان DLI ارسال می‌شود.

مراحل ویزای تحصیلی کانادا برای دانشگاه هایی که در لیست ورود به کانادا قرار ندارند

 1. گر کالج شما عضوی از لیست اعلام شده توسط سفارت نباشد و ویزای شما قبلا صادر شده باشد، ویزای شما در وضعیت غیرفعال قرار خواهد گرفت.
 2. اگر شما اپروال اولیه برای ۲۰۲۱ دریافت کرده اید، باید پذیرش خود را دیفر کرده باشید و زمانی که این کار را انجام دادید باید سفارت را با نامه ی پذیرش جدید توسط وب سایت در جریان قرار دهید.
 3. برای کلاس هایی که در ۲۰۲۱ شروع می شوند، شما یک ویزای نرمال دریافت خواهید کرد. ( بدون اپروال اولیه، اگر اپروال اولیه دارید، از طریق وب سایت پذیرش جدید را ارسال نمایید.)
 4. اگر موسسه ی دارای DLI در لیست نباشد، تمامی متقاضی ها باید منتظر بمانند. تنها متقاضیانی که موسسه شان در لیست قرار دارد، در اولویت قرار می گیرند و به مرحله ی دوم می روند.
 5. اگر شما یه سال کامل را به صورت آنلاین تکمیل کرده باشید، همچنان امکان دریافت PGWP برای شما وجود دارد. (برای رشته های یک ساله)
 6. اگر کالج شما در لیست قرار داشته باشد، مجاز به سفر هستید. برای دانشجویان ورودی سپتامبر صرف نظر از نحوه ی تحویل و برای دانشجویان ورودی ژانویه سه هفته قبل از شروع کلاس.
 7. VFS باز خواهد شد …. . (VFS دهلی برای دریافت پاسپورت ها باز است.)
 8. هنوز زمانی برای VFS در نظر گرفته نشده است. سفارت در رابطه با باز کردن وقت های خالی نوامبر در حال تصمیم گیری است.
 9. اگر موسسه ی دارای DLI شما در لیست است، نیازی به POE ندارید. نامه ی پذیرش، برنامه ی قرنطینه شدن، پاسپورت و ویزای خود را به همراه داشته باشید.
 10. زمانی که وقت های خالی باز شوند، کسانی که ابتدا باید انگشت نگاری کنند در اولویت قرار داده خواهند شد.
 11. قبل از انگشت نگاری هیچ ppr در نظر گرفته نخواهد شد.
 12. درخواست پاسپورت تنها برای دانشجویانی که DLIموسسه ی آنها در لیست قراردارد، ارسال خواهند شد.
 13. نحوه ی قرنطینه کردن متقاضیان بر عهده ی کالج ها می باشد.
 14. شما می توانید انگشت نگاری خود رادر کشور دیگری انجام دهید اما نمی توانید در زمان ورود به خاک انگشت نگاری کنید. در صورت انجام ندادن انگشت نگاری ویزا برای شما صادر نخواهد شد.
دریافت رایگان مشاوره تلفنی
برای ثبت نوبت مشاوره تلفنی رایگان لطفا روی دکمه زیر کلیک کنید.
مشاوره تلفنی