امتحان SAT ، منابع SAT ، ارسال نتایج SAT

امتحان SAT ، منابع SAT ، ارسال نتایج SAT

امتحان SAT آزمونی است که پس از اتمام دوره متوسطه و برای ورود به دانشگاههای امریکا برگزار میشود. در دو نوع General و Subject برگزار میشود. این آزمون در ایران برگزار نمیشود. این آزمون بیشتر در قسمت دانشگاههای کناری و جنوبی امریکا مورد استفاده قرار میگیرد.

امتحان SAT آزمونی است که پس از اتمام دوره متوسطه و برای ورود به دانشگاههای امریکا برگزار میشود. در دو نوع General و Subject برگزار میشود. این آزمون در ایران برگزار نمیشود. این آزمون بیشتر در قسمت دانشگاههای کناری و جنوبی امریکا مورد استفاده قرار میگیرد.

عنوان های آزمون

امتحان شامل ۳ قسمت ریاضی ، درک مطلب و انشا است که هر کدام نمره ای بین ۲۰۰ تا ۸۰۰ دارندو در آخر نمره ۳ امتحان را باهم حمع میکنند.

ریاضی

امتحان ریاضی در اس ای تی به سه بخش تقسیم میشود که دو بخش آن ۲۵ دقیقه زمان دارد و بخش دیگر ۲۰ دقیقه.

امتحان شامل سوالات تستی و تشریحی است که تعداد سوالات تستی بیشتر از تشریحی است.

درک مطلب

این بخش از امتحان SAT به سه قسمت تقسیم شده که دو بخش ۲۵ دقیقه ایست و ۱ بخش ۲۰ دقیقه است.

این قسمت بیشتر دایره لغات دانش آموزان را می سنجد.

انشا

در این بخش دانش آموز بر اساس موضوع گفته شده یک انشا مینویسد.

دریافت رایگان مشاوره تلفنی
برای ثبت نوبت مشاوره تلفنی رایگان لطفا روی دکمه زیر کلیک کنید.
مشاوره تلفنی