نامه پذیرش تحصیلی یا I20 امریکا

نامه پذیرش تحصیلی یا I20 امریکا

نامه پذیرش تحصیلی یا I20 امریکا از دانشگاههای آمریکا برای اینکه منجر به صدور ویزا برای دانشجویان خارجی گردد، نیازمند صدور فرم I20 می باشد. اصل فرم I20 بعد از صدور توسط دانشگاه بهتر است برای مصاحبه سفارت آمریکا همراهتان باشد. فرم I20 را امضاء نموده و همراه خود به سفارت ببرید.

نامه پذیرش تحصیلی یا I20 امریکا از دانشگاههای آمریکا برای اینکه منجر به صدور ویزا برای دانشجویان خارجی گردد، نیازمند صدور فرم I20 می باشد. اصل فرم I20 بعد از صدور توسط دانشگاه بهتر است برای مصاحبه سفارت آمریکا همراهتان باشد. فرم I20 را امضاء نموده و همراه خود به سفارت ببرید.

برای دریافت سریعتر I20 در ایران می توانید آن را از طریق دفتر کانادا ما به ایران منتقل نمایید. برای این کار آدرس گیرنده I20 را دفتر کانادای ما اعلام می فرماید و همکاران ما فرم I20 شما را به ایران ارسال خواهند نمود. معمولا ارسال مستقیم به ایران از طریق دانشگاههای آمریکا می تواند زمان بر و پردردسر باشد.

نامه پذیرش تحصیلی یا I20 امریکا از دانشگاههای آمریکا برای اینکه منجر به صدور ویزا برای دانشجویان خارجی گردد، نیازمند صدور فرم I20 می باشد.

دریافت رایگان مشاوره تلفنی
برای ثبت نوبت مشاوره تلفنی رایگان لطفا روی دکمه زیر کلیک کنید.
مشاوره تلفنی