ارزشیابی مدارک تحصیلی کانادا در ایران

ارزشیابی مدارک تحصیلی کانادا در ایران

ارزشیابی مدرک تحصیلی کانادا در ایران و اینکه دانشجویان ایرانی بدانند پس از تحصیل در کانادا مدرک تحصیلی شان در چه مقطعی در ایران تعیین ارزش خواهد شد از جمله دغدغه های متقاضیان تحصیل در کانادا است.

ارزشیابی مدرک تحصیلی کانادا در ایران و اینکه دانشجویان ایرانی بدانند پس از تحصیل در کانادا مدرک تحصیلی شان در چه مقطعی در ایران تعیین ارزش خواهد شد از جمله دغدغه های متقاضیان تحصیل در کانادا است.

مقطع لیسانس و پایین تر : مدارک مربوط به کلیه مراکز تحصیلی کانادا در این مقاطع مورد تایید وزارت علوم قرار می گیرد .

مقطع کارشتاسی ارشد :در این مقطع تحصیلی  مدارک مربوط به دانشگاههای رده اول و دوم از نظر وزارت علوم ایران بدون هیچ امتحانی مورد تایید قرار می گیرند .

مقطع دکترا : برای این مقطع تحصیلی  مدارک مربوط به دانشگاههای رده اول از نظر وزارت علوم ایران بدون هیچ امتحانی مورد تایید قرار می گیرند.

در مورد مدارک به جز شرایط بالا : مدارک مطابق ضوابط وزارت علوم ایران مورد تایید قرار می گیرند که می تواند شامل امتحان و یا گذراندن دوره های خاص باشد .

برای گروههای پزشکی ، به آیین نامه های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رجوع نمایید.

ضوابط ارزشیابی دانشگاههای کانادا قید شده در فوق مربوط به رشته های مرتبط با وزارت علوم میباشد.

توجه مهم : تحصیل در دانشگاههای کانادا را بهتر است در دانشگاههای رده ممتاز و گروه خوب (۱و ۲) که مورد تایید وزارت علوم ایران است ، ادامه دهید.

لینک سایت وزارت بهداشت

رده بندی دانشگاههای معتبر کانادا و لیست دانشگاههای برتر کانادا را میتوانید از لینک زیر در همین وب سایت بیابید.

کشور کانادا به سبب داشتن کالج ها و دانشگاه های معتبر و معروف از شهرتی جهانی برخوردار است وهمه ساله پذیرای دانشجویان بسیاری از سراسر دنیاست و به سبب آنکه کشوری چند ملیتی – فرهنگی است و در حدود %۵۰ از جمعیت ٣۰ میلیونی آن در خارج از کانادا متولد شده اند و از جاذبه زیادی برای مهاجرت و ادامه تحصیل بر خوردار است .

لیست دانشگاه های کانادا مورد  تایید وزارت علوم بعد از سپتامبر ۲۰۱۶

گروه الف (ممتاز)

کانادا

 1. Dalhousie University
 2. Laval University
 3. Montréal School of Higher Commercial Studies (HEC Montréal)
 4. McGill University
 5. McMaster University
 6. Queen’s University
 7. Simon Fraser University
 8. Université de Montreal
 9. Universitié de Montreal Ecole Polytechnic
 10. University of Alberta
 11. University of British Columbia
 12. University of Calgary
 13. University of Guelph        صرفاً در رشته های کشاورزی و دامپروری
 14. University of Ottawa
 15. University of Toronto
 16. University of Victoria
 17. University of Waterloo

گروه ب (خوب)

 1. Carleton University
 2. Concordia University
 3. Ecole de Technologie Supérieure, University of Quebec
 4. The University of Western Ontario
 5. Université du Québec
 6. University of Guelph
 7. University of Manitoba
 8. University of Saskatchewan
 9. York University
 10. University of New Brunswick
 11. university of Regina
 12. Memorial University of Newfoundland
 13. National Institute Scientific Research, University of Quebec
 14. University of Windsor

گروه ج (متوسط)

 1. Acadia University
 2. Augustana University College
 3. Bishops University
 4. Brandon University
 5. Brock University
 6. Cape Breton University (CBU)
 7. Lakehead University
 8. Laurentian University
 9. Mount Allison University
 10. Mount Saint Vincent University
 11. National School of Public Administration, University of Quebec
 12. Nipissing University
 13. Nova Scotia Agricultural College
 14. Ryerson University
 15. Universite Saint – Anne
 16. Saint Paul University
 17. Saint Marys University
 18. Francis Xavier University
 19. The Kings University College
 20. The University of Lethbridge
 21. The University of St. Jeromes College
 22. The University of Winnipeg
 23. Trent University
 24. Trinity Western  University
 25. Universite de Moncton
 26. University of Prince Edward Island
 27. University of Quebec at Chicoutimi
 28. University of Quebec at Hull
 29. University of Quebec at Rimouski
 30. University of Quebec at Trosi – Rivieres
 31. University of Quebec, Abitibi – Temiscamingue
 32. University of Sherbrooke
 33. University of St. Michaels College
 34. University of Sudbury
 35. University of Trinity College
 36. University College of Saint – Boniface
 37. Wilfrid Laurier University

لیست دانشگاه های کانادا مورد  تایید وزارت علوم بعد از سپتامبر ۲۰۱۳

کانادا

گروه الف (ممتاز)

 1. Dalhousie University
 2. McGill University
 3. McMaster University
 4. Queen’s University
 5. Simon Fraser University
 6. University of Western Ontario
 7. Université de Montréal
 8. University of Alberta
 9. University of British Columbia
 10. University of Calgary
 11. University of Ottawa
 12. University of Toronto
 13. University of Victoria
 14. University of Waterloo
 15. Carleton University
 16. Université de Sherbrooke

گروه ب (خوب)

 1. Concordia University
 2. Laval University
 3. Université du Québec
 4. University of Guelph
 5. University of Manitoba
 6. University of Saskatchewan
 7. York University
 8. University of New Brunswick
 9. Université de Montréal Ecole Polytechnic
 10. University of Regina
 11. Memorial University of Newfoundland
 12. National Institute of  Scientific Research, University of Quebec
 13. University of Windsor
 14. Memorial University of Newfoundland

گروه ج (متوسط)

 1. Acadia University
 2. Augustana University College
 3. Bishops University
 4. Brandon University
 5. Brock University
 6. Lakehead University
 7. Laurentian University of Sudbury
 8. Mount Allison University
 9. Mount Saint Vincent University
 10. National School of Public Administration, University of Quebec
 11. Nipissing University
 12. Nova Scotia Agricultural College
 13. Ryerson University
 14. Université Saint – Anne
 15. Saint Paul University
 16. Saint Marys University
 17. School of Higher Technology, University of Quebec
 18. Thomas University
 19. Francis Xavier University
 20. The Kings University College
 21. The University of Lethbridge
 22. Jerome’s University (University of Waterloo)
 23. The University of Winnipeg
 24. Trent University
 25. Trinity Western  University
 26. University of Kings College
 27. Université de Moncton
 28. University of Prince Edward Island
 29. University of Quebec at Chicoutimi
 30. University of Quebec at Hull
 31. University of Quebec at Montreal
 32. University of Quebec at Rimouski
 33. University of Quebec at Trosi – Rivieres
 34. University of Quebec, Abitibi – Témiscamingue
 35. University of St. Michael’s College (University of Toronto)
 36. University of Sudbury
 37. University of Trinity College (University of Toronto)
 38. Cape Breton University (CBU)
 39. University College of Saint – Boniface (University of Manitoba)
 40. Wilfrid Laurier University
دریافت رایگان مشاوره تلفنی
برای ثبت نوبت مشاوره تلفنی رایگان لطفا روی دکمه زیر کلیک کنید.
مشاوره تلفنی