موبایل در کانادا

موبایل در کانادا

موبایل در کانادا یا سیم کارت در کانادا یکی از اولین وسایل ضروری مورد نیاز دانشجویان اعزامی به کانادا می باشد،  برای خرید موبایل اگر بخواهید گوشی را از شرکت کانادایی تلفن همراه بگیرید ، بایستی حتما قرارداد یک ساله یا دو ساله با آبونمان مشخص با شرکت کانادایی  موبایل عقد نمایید، در غیر اینصورت ،  می توانید قرارداد به صورت اعتباری با شرکت تلفن یا موبایل در کانادا داشته باشید .

موبایل در کانادا یا سیم کارت در کانادا یکی از اولین وسایل ضروری مورد نیاز دانشجویان اعزامی به کانادا می باشد،  برای خرید موبایل اگر بخواهید گوشی را از شرکت کانادایی تلفن همراه بگیرید ، بایستی حتما قرارداد یک ساله یا دو ساله با آبونمان مشخص با شرکت کانادایی  موبایل عقد نمایید، در غیر اینصورت ،  می توانید قرارداد به صورت اعتباری با شرکت تلفن یا موبایل در کانادا داشته باشید .

شرکت های کانادایی تلفن همراه یا موبایل در صورت عقد قرارداد یک ساله یا دو ساله معمولا گوشی را خیلی ارزان یا رایگان به شما خواهند داد ، ولی در صورت فسخ قرارداد از طرف شما ، خسارت آبونمان شرکت در کانادا از شما اخذ خواهد شد .

قرارداد موبایل در کانادا:

شرکت های تلفن کانادا ، قرارداد های مفصلی دارند حتما متقاضیان تحصیل در کانادا می بایست ، تمام بندهای قرارداد را به صورت بند به بند مطالعه نموده و سپس نسبت به خرید سیم کارت کانادایی اقدام نمائید.

کردیت : اگر در کانادا  حساب کردیت نداشته باشید بایستی برای خرید تلفن همراه و شارﮊ Deposit بدهید.

شرکت های کانادایی تلفن همراه معتبر عبارتند از:

Bell, FIdo-Rogers , Cell Mobility , Virgin-Telus Mobility , Nokia

دریافت رایگان مشاوره تلفنی
برای ثبت نوبت مشاوره تلفنی رایگان لطفا روی دکمه زیر کلیک کنید.
مشاوره تلفنی