دانشجویان خارجی درامریکا

دانشجویان خارجی درامریکا

تعداد دانشجویان خارجی درامریکا به گزارش موسسه Institute of International Education سالیانه منتشر می شود, در سال تحصیلی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ کماکان چین مثل گذشته اولین کشور از نظر دانشجوی در حال تحصیل در امریکا می باشد.

تعداد دانشجویان خارجی درامریکا در سال گذشته میلادی افزایش داشته است. در حال حاضر ۹۷۵۰۰۰ نفر دانشجوی خارجی مطابق آخرین آمار در حال تحصیل هستند.در امریکا در حال حاضر ۹۷۵۰۰۰ نفر دانشجوی خارجی مطابق آخرین آمار در حال تحصیل می باشند.

تحصیل در امریکا

تعداد دانشجویان خارجی درامریکا به گزارش موسسه Institute of International Education سالیانه منتشر می شود, در سال تحصیلی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ کماکان چین مثل گذشته اولین کشور از نظر دانشجوی در حال تحصیل در امریکا می باشد.

۳۰۴۰۰۰ دانشجوی چینی در امریکا در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ مشغول به تحصیل می باشند.

در سال گذشته تحصیل در امریکا ۲۷۵۰۰۰ دانشجوی چینی در امریکا تحصیل می نمودند.

دریافت رایگان مشاوره تلفنی
برای ثبت نوبت مشاوره تلفنی رایگان لطفا روی دکمه زیر کلیک کنید.
مشاوره تلفنی